AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

BAKI ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİ

TİKİNTİ İCAZƏLƏRİ ÜZRƏ BİR PƏNCƏRƏ

Müraciətlərin qəbulu

ŞƏXSİ MƏLUMATLAR
MÜRACİƏT NÖVÜ
RAYON VƏ SƏNƏDLƏR
DİGƏR QEYDLƏR
TƏHLÜKƏSİZLİK KODU
Show another code
Captcha image